page-header

Publicații

  Cercetările sunt direcționate în vederea identificării unor substanțe de interes din domeniul analizei farmaceutice, analiza biomedicală sau al preparatelor alimentare.

  În întreaga mea activitate de cercetare, începând cu anul 1978, am realizat 88 articole, 83 fiind deja publicate ( în reviste din țară – 17, și în reviste din străinătate – 66 ), iar alte 5 sunt în curs de aprobare și publicare. De asemenea am realizat și alte lucrări, dar acestea nu au fost publicate.

  În plus, împreună cu H.Y. Aboul-Enein și V.D. Huang, sunt autorul unei cărți, Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences, publicată în anul 2020 la Editura Elsevier Inc. (USA), iar doar cu H.Y. Aboul-Enein, sunt autorul unei lucrări, Vibrational Spectroscopy Applications in Drug Analysis, publicată ca un capitol de către Editura Academic Press, în Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd edition, în anul 2017.

  În momentul de față mai avem în lucru și alte articole.

  Lista cu toate lucrările publicate este prezentată în detaliu în această secțiunea, și poate să fie consultată în parte, cu excepția cărții menționate.


2014

Protein Secondary Structures Evaluation using Fourier Transform Infrared Spectroscopy

  Gazi University Journal of Science, (2014), 27(1), pp. 637 to 644 Protein secondary structures evaluation using Fourier Transform Infrared spectroscopy, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and Ş. Fleschin

2014

Different Spectrophotometric Methods for Antioxidant Activity Assay of Four Romanian Herbs

  Iranian Journal of Chemical Society, (2014), 11(2), pp. 315 to 321, DIFFERENT SPECTROPHOTOMETRIC METHODS FOR ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSAY OF FOUR ROUMANIAN HERBS, Mihaela Pascu (Neagu), Daniela – Elena Pascu, Gina Alina Trăistaru, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.

2013

Membrane Separation and Concentration Study Biological Active Compounds

  Analytical Chemistry Letters, (2013), 3, pp. 314 to 324MEMBRANE SEPARATION AND CONCENTRATION STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVE COMPOUNDS , Mihaela Pascu (Neagu), Daniela – Elena Pascu, Gina Alina Trăistaru, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.

2013

Application of Differential Spectrophotometry in Analytical Chemistry

  Critical Review in Analytical Chemistry, (2013), 43, pp. 125 to 130., APPLICATIONS OF DIFFERENTIAL SPECTROPHOTOMETRY IN ANALYTICAL CHEMISTRY , A.A. Bunaciu, V.D. Hoang and H.Y. Aboul-Enein.

2013

The Antioxidant Activities of the Bioactive Compounds Obtained frm Hawthorn, Chockberry, Rosehip and Bilberry by Microfiltration

  Current Bioactive Compounds, (2013), 9, pp. 137 to 142 THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS OBTAINED FROM HAWTHORN, CHOCKEBERRY, ROSEHIP AND BILBERRY BY MICROFILTRATION, Mihaela Pascu (Neagu), Daniela – Elena Pascu, Gina Alina Trăistaru, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.

2013

Analytical Methods for Counterfeit Pharmaceutical Preparations Analysis – REVIEW

  Gazi University Journal of Science, (2013), 26(3), pp. 407 to 417 ANALYTICAL METHODS FOR COUNTERFEIT PHARMACEUTICAL PREPARATIONS ANALYSIS – REVIEW, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and Ș. Fleschin.

2013

Facilitated Transport of 5-Aminosalicylic Acid through Bulk Liquid Membrane

  Journal of Iranian Chemical Society, (2013), 10(6), pp. 1129 to 1136 Facilitated transport of 5-aminosalicylic acid through bulk liquid membrane, I. Zaharia, H.Y. Aboul-Enein, Ioana Diaconu, Elena Ruse, A.A. Bunaciu and Ghe. Nechifor.

2013

Study of Adsorption Kinetics and Zeta Potential of Phosphate and Nitrate Ion on a Cellulosic Membrane

  Revue Roumain de Chimie, (2013), 58(7-8), pp 591 to 597 STUDY OF ADSORPTION KINETICS AND ZETA POTENTIAL OF PHOSPHATE AND NITRATE IONS ON A CELLULOSIC MEMBRANE, Ghe. Nechifor, Daniela Elena Pascu, Mihaela Pascu (Neagu), Gina Alina Trăistaru, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.