page-header

Publicații

  Cercetările sunt direcționate în vederea identificării unor substanțe de interes din domeniul analizei farmaceutice, analiza biomedicală sau al preparatelor alimentare.

  În întreaga mea activitate de cercetare, începând cu anul 1978, am realizat 88 articole, 83 fiind deja publicate ( în reviste din țară – 17, și în reviste din străinătate – 66 ), iar alte 5 sunt în curs de aprobare și publicare. De asemenea am realizat și alte lucrări, dar acestea nu au fost publicate.

  În plus, împreună cu H.Y. Aboul-Enein și V.D. Huang, sunt autorul unei cărți, Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences, publicată în anul 2020 la Editura Elsevier Inc. (USA), iar doar cu H.Y. Aboul-Enein, sunt autorul unei lucrări, Vibrational Spectroscopy Applications in Drug Analysis, publicată ca un capitol de către Editura Academic Press, în Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd edition, în anul 2017.

  În momentul de față mai avem în lucru și alte articole.

  Lista cu toate lucrările publicate este prezentată în detaliu în această secțiunea, și poate să fie consultată în parte, cu excepția cărții menționate.


2013

Kinetic Studies of some Biological Active Extracts with Antioxidant Properties

  Revista de Chimie, (2013), 64(8), pp. 785 to 790  KINETIC STUDIES OF SOME BIOLOGICAL ACTIVE EXTRACTS WITH ANTIOXIDANT PROPERTIES Mihaela Pascu (Neagu), Daniela – Elena Pascu, Gina Alina Trăistaru, Andrei A. Bunaciu, C. Trisca – Rusu and Aurelia Cristina Nechifor

2012

Determination of Piroxicam in Pharmaceutical Formulations using Fourier Transform Infrared Spectrometry

  Anti-inflammmatory & Anti allergic agents in Medicinal Chemistry (BENTHAM Science Publishers), (2012), 11(3), pp. 262 to 266 DETERMINATION OF PIROXICAM IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS USING FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETRY, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and S. Fleschin

2012

FTIR Spectrophotometric Methods used for Antioxidant Activity Assay

  Applied Spectroscopy Reviews, (2012), 47(4), pp. 245 to 255 FTIR SPECTROPHOTOMETRIC METHODS USED FOR ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSAY, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and S. Fleschin.

2012

Paper Analysis. Non-Destructive and Destructive Analytical Methods

  Applied Spectroscopy Reviews, (2012), 47(7), pp. 484 to 494 PAPER ANALYSIS. NON-DESTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE ANALYTICAL METHODS, F.M. Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein and I.Gh. Tănase

2012

Validation of Raman and FTIR Spectroscopy Methods in Forensic Analysis of Questioned Documents

  Applied Spectroscopy Reviews, (2012), 47(7), pp. 550 to 570 VALIDATION OF RAMAN AND FTIR SPECTROSCOPY METHODS IN FORENSIC ANALYSIS OF QUESTIONED DOCUMENTS, F.M. Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein and I.Gh. Tănase.

2012

Application of Micro-Raman and FTIR Spectroscopy in Forensic Analysis of Questioned Documents

  Gazi University Journal of Science, (2012), 25(2), pp. 371 to 375, Application of micro-Raman and FTIR spectroscopy in forensic analysis of questioned documents , I.Gh. Tănase, F.M. Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.

2012

A FT-IR Spectrometry Method used for Oseltamivir Determination in Pharmaceutical Drugs

  Gazi University Journal of Science, (2012), 25(3), p. 631 to 634, A FT – IR SPECTROMETRY METHOD USED FOR OSELTAMIVIR DETERMINATION IN PHARMACEUTICAL DRUGS, A.A. Bunaciu, Sultana Niţă, Ş. Fleschin, Zeynep Aydoğmuş and H.Y. Aboul-Enein.

2012

Analysis of Trace Elements in Paper Using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)

  Gazi University Journal of Science, (2012), 25(4), pp. 843 to 851, ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS IN PAPER USING INDUCTIVELY COUPLED PLASMA – MASS SPECTROMETRY (ICP – MS), I.Gh. Tănase, F.M. Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.