page-header

Publicații

  Cercetările sunt direcționate în vederea identificării unor substanțe de interes din domeniul analizei farmaceutice, analiza biomedicală sau al preparatelor alimentare.

  În întreaga mea activitate de cercetare, începând cu anul 1978, am realizat 88 articole, 83 fiind deja publicate ( în reviste din țară – 17, și în reviste din străinătate – 66 ), iar alte 5 sunt în curs de aprobare și publicare. De asemenea am realizat și alte lucrări, dar acestea nu au fost publicate.

  În plus, împreună cu H.Y. Aboul-Enein și V.D. Huang, sunt autorul unei cărți, Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences, publicată în anul 2020 la Editura Elsevier Inc. (USA), iar doar cu H.Y. Aboul-Enein, sunt autorul unei lucrări, Vibrational Spectroscopy Applications in Drug Analysis, publicată ca un capitol de către Editura Academic Press, în Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd edition, în anul 2017.

  În momentul de față mai avem în lucru și alte articole.

  Lista cu toate lucrările publicate este prezentată în detaliu în această secțiunea, și poate să fie consultată în parte, cu excepția cărții menționate.


2016

Analytical Applications of Transport through Liquid Membrane

 Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2016), 46(4), pp. 332 to 341 ANALYTICAL APPLICATIONS OF TRANSPORT THROUGH LIQUID MEMBRANE. Ioana Diaconu, Elena Ruse, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein

2016

Recent Applications of in Vitro Antioxidant Activity Assay

 Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2016), 46(5) ,pp. 389 to 399 RECENT APPLICATIONS OF IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSAY – A MINI REVIEW. A.A. Bunaciu, A.F. Dăneţ, Ş. Fleschin and H.Y. Aboul-Enein.

2015

Vibrational Spectroscopy in Clinical Diagnostics

 Applied Spectroscopy Reviews, (2015), 50(2) p. 176 to 191 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY IN CLINICAL DIAGNOSTICS, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and Ş. Fleschin.

2015

Raman Spectroscopy for Protein Analysis

 Applied Spectroscopy Reviews, (2015), 50(5), p. 377 to 386 RAMAN SPECTROSCOPY FOR PROTEIN ANALYSIS, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and V.D. Hoang.

2015

Biologically Active Extracts with Kidney Affections Applications

  Applied Surface Science,(2015), 358(B), pp. 647 to 654 BIOLOGICALLY ACTIVE EXTRACTS WITH KIDNEY AFFECTIONS APPLICATIONS Mihaela Pascu (Neagu), Daniela Elena Pascu, Cozea Andreea, A.A. Bunaciu, Miron Alexandra Raluca and Aurelia Cristina Nechifor

2015

Applications of FTIR Spectrophotometry in Cancer Diagnostics

  Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2015), 45(2), pp. 156 to 165 APPLICATIONS OF FTIR SPECTROPHOTOMETRY IN CANCER DIAGNOSTIC, A.A. Bunaciu, V.D. Hoang and H.Y. Aboul-Enein

2015

X-RAY DIFFRACTION: Instrumentation and Applications

  Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2015), 45(6), p. 289 to 299 X-RAY DIFFRACTION: Instrumentation and Applications, A.A. Bunaciu, Gabriela Elena Udriştioiu and H.Y. Aboul-Enein

2015

Mathematical Modelling of Some Precesses of Separation through Membrane – Dynamic Models

  Revista de Chimie, (2015), 66(3), pp .328 to 332 MATHEMATICAL MODELLING OF SOME PRECESSES OF SEPARATION THROUGH MEMBRANE – DYNAMIC MODELS. Daniela Elena Pascu, Aurelia Cristina Nechifor, Mihaela Pascu (Neagu), Gina Alina Traistaru, A.A. Bunaciu, Luoana Florentina Pascu and Ghe. Nechifor