page-header

Publicații

  Cercetările sunt direcționate în vederea identificării unor substanțe de interes din domeniul analizei farmaceutice, analiza biomedicală sau al preparatelor alimentare.

  În întreaga mea activitate de cercetare, începând cu anul 1978, am realizat 88 articole, 83 fiind deja publicate ( în reviste din țară – 17, și în reviste din străinătate – 66 ), iar alte 5 sunt în curs de aprobare și publicare. De asemenea am realizat și alte lucrări, dar acestea nu au fost publicate.

  În plus, împreună cu H.Y. Aboul-Enein și V.D. Huang, sunt autorul unei cărți, Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences, publicată în anul 2020 la Editura Elsevier Inc. (USA), iar doar cu H.Y. Aboul-Enein, sunt autorul unei lucrări, Vibrational Spectroscopy Applications in Drug Analysis, publicată ca un capitol de către Editura Academic Press, în Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd edition, în anul 2017.

  În momentul de față mai avem în lucru și alte articole.

  Lista cu toate lucrările publicate este prezentată în detaliu în această secțiunea, și poate să fie consultată în parte, cu excepția cărții menționate.


2015

Applications of FTIR Spectrophotometry in Cancer Diagnostics

  Revue Roumain de Chimie, (2015), 60(5-6), p. 415 to 426 APPLICATIONS OF FTIR SPECTROPHOTOMETRY IN CANCER DIAGNOSTICS, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein.

2015

Aspects at the Diffusive Transport of Acetaminophen through Bulk Liquid Membrane

  Revue Roumain de Chimie, (2015), 60(6), pp 501 to 505 ASPECTS AT THE DIFFUSIVE TRANSPORT OF ACETAMINOPHEN THROUGH BULK LIQUID MEMBRANE. Ioana Diaconu, H.Y. Aboul-Enein, A.A. Bunaciu, Elena Ruse, Cristina Mirea and Ghe. Nechifor

2015

Selective Separation of Acetaminophen from Pharmaceutical Formulations through Membrane Techniques

  Revue Roumain de Chimie, (2015), 60(5-6), p. 521 to 525 SELECTIVE SEPARATION OF ACETAMINOPHEN FROM PHARMACEUTICAL FORMULATIONS THROUGH MEMBRANE TECHNIQUES, Ioana Diaconu, H.Y. Aboul-Enein, A.A. Bunaciu, Elena Ruse, Cristina Mirea and Ghe. Nechifor.

2015

Estimation of the uncertainty of the measurement results of some trace levels elements in document paper samples using ICP-MS

  RSC Advances, (2015), 5, pp. 11445 to 11457 Estimation of the uncertainty of the measurement results of some trace levels elements in document paper samples using ICP-MS, I.Gh. Tănase, Dana Elena Popa, Gabriela Elena Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein

2015

Vibrational Spectroscopy in Polymorphic Analysis

  TrAC Trends in Analytical Chemistry, (2015), 69, p. 14 to 22 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY IN POLYMORPHIC ANALYSIS, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and V.D. Hoang.

2014

Biomedical Investigations using Fourier Transform Infrared Microspectroscopy

 Critical Review in Analytical Chemistry, (2014), 44(3), pp. 270 to 276 BIOMEDICAL INVESTIGATIONS USING FOURIER TRANSFORM INFRARED MICROSPECTROSCOPY A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and Ş. Fleschin

2014

Validation of an ICP-MS Method for the Quantification and Discrimination of Trace Metals and Application in Paper Analysis

  Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2014), 44(4), pp. 311 to 327 VALIDATION OF AN ICP-MS METHOD FOR THE QUANTIFICATION AND DISCRIMINATION OF TRACE METALS AND APPLICATION IN PAPER ANALYSIS, I.Gh. Tănase, Dana Elena POPA, Gabriela Elena Udriştioiu, A.A. Bunaciu and H.Y. Aboul-Enein

2014

Infrared Mictospectroscopy Apllications – REVIEW

  Current Analytical Chemistry, (2014), 10(1), pp. 132 to 139 INFRARED MICROSPECTROSCOPY APPLICATIONS – REVIEW, A.A. Bunaciu, H.Y. Aboul-Enein and Ş. Fleschin