page-header

Publicații

  Cercetările sunt direcționate în vederea identificării unor substanțe de interes din domeniul analizei farmaceutice, analiza biomedicală sau al preparatelor alimentare.

  În întreaga mea activitate de cercetare, începând cu anul 1978, am realizat 88 articole, 83 fiind deja publicate ( în reviste din țară – 17, și în reviste din străinătate – 66 ), iar alte 5 sunt în curs de aprobare și publicare. De asemenea am realizat și alte lucrări, dar acestea nu au fost publicate.

  În plus, împreună cu H.Y. Aboul-Enein și V.D. Huang, sunt autorul unei cărți, Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences, publicată în anul 2020 la Editura Elsevier Inc. (USA), iar doar cu H.Y. Aboul-Enein, sunt autorul unei lucrări, Vibrational Spectroscopy Applications in Drug Analysis, publicată ca un capitol de către Editura Academic Press, în Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 3rd edition, în anul 2017.

  În momentul de față mai avem în lucru și alte articole.

  Lista cu toate lucrările publicate este prezentată în detaliu în această secțiunea, și poate să fie consultată în parte, cu excepția cărții menționate.


1991

Amitriptyline-Selective Plastic Membrane Sensors and their Pharmaceutical Applications

  Analyst, (1991), 116, pp. 239 to 243, AMITRIPTYLINE-SELECTIVE PLASTIC MEMBRANE SENSORS AND THEIR PHARMACEUTICAL APPLICATIONS, A.A. Bunaciu, Mariana S. Ionescu, Cornelia Pălivan and V.V. Coşofreţ.

1988

A CYPROHEPTADINE – MEMBRANE ELECTRODE AND ITS USE IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS

  Analusis, (1988), 16, suppl. no. 9-10, pp. 131 to 134, A CYPROHEPTADINE – MEMBRANE ELECTRODE AND ITS USE IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS, A.A. Bunaciu, Mariana S. Ionescu, Irina Enăchescu, G.E. Baiulescu and V. V. Coșofreț.

1981

Determination of Suplha-Drugs with Ion-Selective Membrane Electrodes

  Talanta, (1981), 28, pp. 383 to 387, DETERMINATION OF SULPHA-DRUGS WITH ION – SELECTIVE MEMBRANE ELECTRODES, Mariana S. Ionescu, Ș. Cilianu, A.A. Bunaciu and V.V. Coșofreț.

1979

Determination of some Thiobarbiturates with Ion-Selective Membrane Electrodes

  Analytical Letters, (1979), 12(B6), pp. 617 to 628, DETERMINATION OF SOME THIOBARBITURATES WITH ION-SELECTIVE MEMBRANE ELECTRODES, V.V.Coşofreţ and A.A. Bunaciu.

1979

Organic Analysis With a new Ag+-Selective Membrane Electrode

  Talanta, (1979), 26, pp. 1035 to 1038, ORGANIC ANALYSIS WITH A NEW Ag+-SELECTIVE MEMBRANE ELECTRODE, V.V.Coşofreţ, C.Ștefănescu and A.A. Bunaciu.